Sjöhultets Samfällighetsförening
Om oss

Sjöhultet


Orten Sjöhultet tillhör Örkelljunga kommun, i nordvästra Skåne, högt uppe på Hallandsåsen, närmare bestämt 102 meter över havet.


Underbara Hultasjön ligger här vackert inbäddad av skog och grönytor.  I området finns flera fina vandringsleder uppmärkta med skyltar och färgmarkeringar. Se information på våra informationstavlor i området. Du kan gå runt hela Hultasjön genom att följa gul markering. Dessa naturstigar är inte anpassade för barnvagnar, rullatorer eller liknande och kan ibland vara blöta och ojämna. Se karta över alla promenadlederna här!

Ta väl hand om vårt område och respektera den underbara naturen när du besöker Sjöhultet!


Föreningen idag


Sjöhultets Samfällighetsförening förvaltar våra vägar, grönområden och vårt kommunala vatten. I föreningens anläggning vid badplatsen kan medlemmar boka lokal och njuta av bastubad. Badplatsen är öppen för allmänheten och är ett populärt utflyktsmål. I anslutning till badplatsen finns tennisbana, fotbollsplan, boulebana och möjlighet att spela lite basket. Här finns också en fin grillplats, badbrygga och en offentlig toalett som alltid är öppen. Här finns också en hjärtstartare.

Förening består av 175 fastigheter varav 39 bofasta, 76 fritidshus samt 60 obebyggda tomter. Fiber finns framdraget till alla fastigheter.


För dig som inte är medlem i Sjöhultets Samfällighetsförening krävs fiskekort i alla sjöarna, se anslag på informationstavlan vid anläggningen.


Föreningens historia


Fritidshusbebyggelsen i Sjöhultet började projekteras under åren 1965/1966 av Team Boro (Borohus). Det var endast genom att köpa ett hus av bolaget som man kunde bli tomtägare och få tillgång till en byggklar tomt i området.


I mitten av 1970-talet går Team Boro i konkurs och HSB tar över driften och överlämnar senare området till Örkelljunga Kommun. Området överlämnas under 80-talet till samfällighetsföreningen som övertog äganderätten och förvaltningsansvaret för anläggningen.