Sjöhultets Samfällighetsförening
Kartor

Spännande kartor för oss i Sjöhultet!

 

Här finner du några exempel på kartor som kan vara av intresse för oss i Sjöhultet, fritt tillgängliga för alla och envar.

 

Örkelljunga kommun

Ett antal olika kartor med fokus på turism i kommunen och regionen.

Länk till kartorna!

 

Detaljplan (Örkelljunga kommun)

Går du i tankar om att söka bygglov på din fastighet?

Då är det bra att känna till förutsättningarna för att få en bygglovsansökan beviljad av kommunen. Detaljplanen är underlaget som ger information om regelverket runt nybyggnation, planen redovisar såväl rättigheter som skyldigheter. Planen beslutades av kommunfullmäktige 1972. Vid frågor om detaljplanens tolkning eller bygglov hänvisas till Örkelljunga kommun.

 

Detaljplan – beskrivning

Detaljplan – plankarta


Ägarförhållanden kring Hultasjön
Sjöhultets Samfällighetsförening består (utöver 175 tomter) också av skogs- och parkområden mellan och runt om tomterna. Dessa områden äger vi i gemenskap i Samfällighetsföreningen. Hultasjön och strandremsan runt sjön äger vi däremot inte själv, utom den delen av stranden som ligger vid badplatsen med fastighetsbeteckningen Sjöhultet 2:4, samt en liten hörna vid bryggorna
på Fjärilstigen (se kartan här till höger).

Resten av stranden, hela sjön och ön, tillhör dels två olika ägarsamfälligheter, där vår
samfällighetsförening också är delägare, dels andra privata markägare. Alla dessa har rätt att fiska och ha båt i sjön. Alla måste även vara överens om åtgärder som vidtas på områdena, som till exempel röjning av sly. Vi har ett gott samarbete med dessa ägare, som också har gett tillåtelse till att vi röjer gula slingan runt om sjön.
Om någon har frågor kring detta, så svarar vi gärna på dem!

Lantmäteriet

Ett antal olika kartor med fokus på lantmäteri. Här finner du till exempel flygfoton med bra upplösning, även historiska. Och mycket, mycket annat!

Länk till kartorna!

                    Klicka på denna symbolen, uppe i högra hörnet på Lantmäteriets                                  hemsida så hittar du de olika karttyperna.

Promenadleder
Här hittar du några trevliga promenadstigar i området kring Sjöhultet:

Promenadleder runt Sjöhultet