Styrelsen

Styrelsemedlemmar valda vid ordinarie årsstämma:

  • Birgitta Wallstedt          Ordförande

  • Andrè Johansson          Suppleant
  • Camilla Lissing              Sekreterare
  • Claes Andersson           Kassör
  • Daniel Tell                       Ledamot
  • Lars Andersson             Ledamot

Revisorer och valberedning valda vid ordinarie årsstämma:

  • Jesper Brink              Revisor, räkenskapsår 2021
  • Göran Sandberg       Revisorsuppleant, räkenskapsår 2021
  • Lars Thorén               Valberedningens ordförande