Sjöhultets Samfällighetsförening
Styrelsen

Styrelsemedlemmar valda vid ordinarie årsstämma:

  • Birgitta Wallstedt          Ordförande

  • Claes Andersson           Kassör
  • Camilla Lissing              Sekreterare
  • Lars Andersson             Ledamot
  • Göran Sandberg           Ledamot
  • Arne Nilsson                 Suppleant
  • Andrè Johansson         Suppleant

Revisorer och valberedning valda vid ordinarie årsstämma:

  • Sven Nilsson             Revisor, räkenskapsår 2023
  • Jesper Brink              Revisorsuppleant, räkenskapsår 2023
  • Lars Thorén               Valberedningens ordförande