Styrelsen

Styrelsemedlemmar valda vid ordinarie årsstämma:

  • Andrè Johansson          Suppleant
  • Camilla Lissing              Sekreterare
  • Claes Andersson           Kassör
  • Daniel Tell                      Ledamot
  • Johnny Sörensen          Ordförande
  • Lena Wahlström           Vice ordförande
  • Michael Bengtsson       Suppleant

Revisorer och valberedning valda vid ordinarie årsstämma:

  • Jesper Brink              Revisor, räkenskapsår 2020
  • Göran Sandberg       Revisorsuppleant, räkenskapsår 2020
  • Lars Thorén               Valberedningens ordförande