Sjöhultets Samfällighetsförening
Stadgar

Stadgar


Här kan du läsa våra stadgar, antagna på ordinarie årsstämma 2022 samt godkända av Lantmäteriet
2022-10-13.