Stadgar

Stadgar


Här kan du läsa våra stadgar, antagna på ordinarie årsstämma 2018 samt godkända av Lantmäteriet
2018-10-01.