Sjöhultets Samfällighetsförening
Medlemsavgifter

Medlemsavgifter i Sjöhultets samfällighetsförening


Medlemsavgifterna i Sjöhultets samfällighetsförening beslutas på ordinarie årsstämma året innan. Till exempel: ordinarie årsstämma 2023 beslutade om avgiften för 2024.


Medlemsavgiften för 2024 är:

  • Obebyggd tomt          1 191 kr ex. moms            1 489 kr ink. moms

  • Fritidshus                     3 609 kr ex. moms           4 511 kr ink. moms

  • Permanentboende    5 414 kr ex. moms            6 767 kr ink. moms