Medlemsavgifter

Medlemsavgifter i Sjöhultets samfällighetsförening


Medlemsavgifterna i Sjöhultets samfällighetsförening beslutas på ordinarie årsstämma året innan. Till exempel: ordinarie årsstämma 2020 beslutade om avgiften för 2021.


Medlemsavgiften för 2021 är:

  • Obebyggd tomt 1162 kr
  • Fritidshus 3522 kr
  • Fritidshus utan vatten 2000 kr
  • Permanentboende 5283 kr