Sjöhultets Samfällighetsförening
Medlemsavgifter

Medlemsavgifter i Sjöhultets samfällighetsförening


Medlemsavgifterna i Sjöhultets samfällighetsförening beslutas på ordinarie årsstämma året innan. Till exempel: ordinarie årsstämma 2022 beslutade om avgiften för 2023.


Medlemsavgiften för 2023 är:

  • Obebyggd tomt          1 133 kr ex. moms            1 415  kr ink. moms

  • Fritidshus                     3 432 kr ex. moms           4 290 kr ink. moms

  • Permanentboende    5 149 kr ex. moms            6 436 kr ink. moms