Medlemsavgifter

Medlemsavgifter i Sjöhultets samfällighetsförening


Medlemsavgifterna i Sjöhultets samfällighetsförening beslutas på ordinarie årsstämma året innan. Till exempel: ordinarie årsstämma 2021 beslutade om avgiften för 2022.


Medlemsavgiften för 2022 är:

  • Obebyggd tomt 1159 kr
  • Fritidshus 3512 kr
  • Permanentboende 5268 kr