Sjöhultets Samfällighetsförening
Kontakt o Ändrings sida

Formulär för medlemmar

Det är viktigt att snarast anmäla till styrelsen om boendeformen för din fastighet ändras.
Boendeformen registreras hos Lantmäteriet och bestämmer vilken årsavgift du ska betala i föreningen.

Här kan du anmäla:

  • ägarbyte
  • ändring till permanentboende – någon är folkbokförd eller bor permanent i huset
  • ändring till fritidsboende
  • ändring om obebyggd tomt – tomten anses som obebyggd tills att bygglov beviljats hos kommunen
 
 
 
 
 
 
Fritidshus till Permanentboende
Permanentboende till Fritidshus
Obebygggd tomt till Fritidshus
Obebyggd tomt till Permanentboende
Ingen förändring i boendeform