Aktuellt

Aktuellt och nyhetsarkiv


Här kan du läsa alla nyheter i sin helhet,
kronologiskt ordnade med senaste nyheten överst.

Ny information om fiberanslutning

Ni fastighetsägare som ännu inte är anslutna till fibernätet har nu en chans att bli inkopplade. Vi
rekommenderar att ni gör en anmälan så snart som möjligt, eftersom Telia har aviserat att det
troligtvis blir aktuellt för vårt område under första eller andra kvartalet.

Fastighetsägaren ansöker själv på www.anslutning.telia.se. Ju fler som anmäler sig desto större chans att vårt område prioriteras.


Läs mer här!

11 januari 2022

Alla fastigheter är nu anslutna till GA:3

Det är en stor fördel för föreningen att de fyra sista fastigheterna nu har införlivats i gemensamhetsanläggningen GA:3, vårt vattensystem. Det gör att vi kan undvika juridiska och redovisningstekniska komplikationer som kan uppkomma i samband med reinvesteringar av ledningsnätet.

30 oktober 2021

Röjardag 25 september!

Höstens röjardag infaller den 25 september. Vi ses vid anläggning kl 09.00 – ca 13.00. All hjälp behövs!
Några av de saker vi behöver fixa är:

 • Panel på lokalerna vid sjön
 • Slyröjning vid Fjärilsstigen/Humlestigen och längs gula slingan fram till Fjärilstigens badplats
 • Rensa ogräs vid lokalerna
 • Städning av lokalerna
 • Rengöring av värmepumpar
 • Renovera parkbänkarna vid Fjärilstigens badplats.

Vi behöver veta hur många som kommer så att vi kan planera inköp av förtäring och hyra av
röjsågar. Anmälan till röjardagen gör du här!

25 augusti 2021

Vattnet avstängt 24 juli!

Lördagen den 24/7 2021 kommer vattnet i Sjöhultet att vara avstängt till och från mellan kl. 08.00 - ca 15.00. Entreprenören ska nu färdigställa arbetet med att byta vår vattenmätarbrunn nere i Åsljunga. Alla hushåll i vårt område bör därför tappa upp vatten så det räcker till dricksvatten samt toalettbesök under dagen. (Det går ju att ha vatten i en spann och hälla i toastolen vid behov.)


Våra toaletter nere vid Hultasjön kommer att vara avstängda under tiden som arbetet pågår ( 08.00 – 15.00). Se till att era kranar är stängda, så att det inte blir översvämning när vattnet väl släpps på igen.

Om vattnet är missfärgat efter det släppts på, så låt det rinna en stund så blir det klart igen.


Hjälp till och sprid detta meddelande till era grannar så att alla känner till vattenavstängningen!


Vi beklagar den olägenhet som uppstår för våra medlemmar, men den befintliga brunnen uppfyller inte de krav som kommunen ställer på oss, så jobbet måste göras nu.

16 juli 2021

Kallelse till årsstämma!

Styrelsen för Sjöhultets Samfällighetsförening kallar härmed till ordinarie årsstämma 2021. Stämman hålls den 3 juli kl 10.00 i Lutherska Missionshuset, Landshövdingevägen 29 i Åsljunga. Samma rymliga lokal som förra året.

 

Inför mötet kan ni ta del av vårt material så att ni är informerade. Här hittar ni årssammanställningen för 2020 inklusive budget för 2022.

 

Vi uppmanar alla medlemmar att närvara vid stämman och dela med sig av synpunkter på hur vår samfällighet kan utvecklas i framtiden.

 

Valberedningen tar gärna emot förslag på ledamöter och suppleanter. Tag kontakt med Lars Thorén, valberedningens ordförande på l_thoren@yahoo.com. 

 

Om du skulle vara intresserad av att deltaga i styrelsearbetet, eller bara vill höra vad styrelsearbetet går ut på, kontakta oss gärna på info@sjohultet.se.

3 juni 2021

Vattnet avstängt 28 maj!

Fredagen den 28/5 2021 kommer vattnet att vara avstängt mellan kl. 08.00 - ca 15.00. Orsaken är ett byte av vår vattenmätarbrunn nere i Åsljunga. Alla hushåll i vårt område bör därför tappa upp vatten så det räcker till dricksvatten samt toalettbesök under dagen. (Det går ju att ha vatten i en spann och hälla i toastolen vid behov.)

Våra toaletter nere vid Hultasjön kommer att vara avstängda under tiden som arbetet pågår ( 08.00 – 15.00). Se till att era kranar är stängda, så att det inte blir översvämning när vattnet väl släpps på igen.

Om vattnet är missfärgat efter det släppts på, så låt det rinna en stund så blir det klart igen.


Hjälp till och sprid detta meddelande till era grannar så att alla känner till vattenavstängningen!


Vi beklagar den olägenhet som uppstår för våra medlemmar, men den befintliga brunnen uppfyller inte de krav som kommunen ställer på oss, så jobbet måste göras nu.

18 maj 2021

Välkomna till röjardagen på lördag!

Nu på lördag den 8 maj mellan 9 och ca.13 träffas vi utanför anläggningen vid badplatsen.
Tag med röjsåg om du har. Kom ihåg att hålla avstånd! Vi kommer att dela upp er i smågrupper.

Vi har mycket som behöver fixas, till exempel:

 • Måla
 • Röjning av sly
 • Bygga bryggor
 • Rensa ogräs
 • Städa inomhus, endast 1 person i varje rum

Tyvärr kan vi inte ha någon gemensam fika eller grillning på grund av restriktionerna.

3 maj 2021

Skyddsjakt på gäss

Den 4 mars 2021 lämnade vi in en begäran om skyddsjakt på gäss till Örkelljunga kommun, en uppgift som tidigare har utförts av kommunjägare. Efter en viss handläggningstid och med flera återkommande kontakter beslutar tjänstemännen att kommunen via kommunjägare inte kommer att utföra skyddsjakt då badplatsen är på föreningens mark. Att kommunjägaren tidigare år har utfört jakten anses därmed inte som vägledande.


Kommunen upplyser av princip inte kontaktinformation till kommunjägare utan vi får själva sondera möjligheten att outsourca uppdraget. Vi får nu en del juridiska komplikationer då skyddsjakten är på detaljplanerat område. Efter kontakt med flera kommunjägare blir hälsoskäl och önskemål om varje markägares tillstånd nya hinder för skyddsjakten.


Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet skickade vi, den 28 mars ärendet till Länsstyrelsen, även här med en viss handläggningstid. Efter kontakt med Länsstyrelsens jurister blir den gemensamma konklusionen att vi bör söka skottlossningstillstånd hos polisen. Ärendet är nu hos polisen för tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område.

12 april 2021