Sjöhultets Samfällighetsförening
Klandertalan Växjö

Klandertalan och dom 2018


Föreningen blev stämd vid Mark & Miljödomstolen i Växjö efter budgetstämman 2017 som hanterade budget och utdebiteringen 2018. Orsaken var att fördelningen mellan GA:2 och GA:3 inte var korrekt. Detta innebar att det gjordes en extra debitering 2019.


Här kan du läsa klandertalan och domen. Den beskriver vad som hänt och utfallet, som föreningen gör allt för att följa.