Valda Personer

Styrelse medlemmar valda vid ordinarie årsstämma

  • Andrè Johansson          Suppleant
  • Andreas Sundqvist       Suppleant
  • Birgitta Wallstedt          Sekreterare
  • Claes Andersson           Kassör
  • Elsa Monsieurs              Ledamot
  • Johnny Sörensen          Ordförande
  • Lena Wahlström           Vice ordförande

Revisorer och Valberedningen valda vid ordinarie årsstämma

Revisor: 

Göran Sandberg   

Räkenskapsår 2019- Årsstämma 2020


 

Valberedning:

Lars Thorèn            Ordförande   

Jesper Brink           

Vald revisor Årsstämma 2019 - Årsstämma 2020                                  behöver av personliga skäl avstå revisorarbetet.

Copyright @ 2019 Sjöhultet samfällighetförening