Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter i Sjöhultets samfällighet beslutas på Ordinarie årsstämma året innan.

ex ordinarie Årsstämma 2019 beslutade om avgiften för 2020.


Medlemsavgiften för 2020 är

• Obebyggd tomt 1187 kr /år
• Fritidshus 3597 kr/år
• Permanentboende 5395 kr/år

Copyright @ 2019 Sjöhultet samfällighetförening