Kontakt o Ändrings sida

Ändrat användningssätt

Anmälan om ändrat användningssätt
Det är viktigt att genast anmäla till styrelsen om användningssättet för din fastighet ändras.
Det kan antingen vara:
• Permanentboende – någon är folkbokförd eller bor permanent i huset
• Fritidsboende
• Obebyggd tomt – tomten anses som obebyggd tills att bygglov beviljats hos kommunen.


Användningssättet registreras hos Lantmäteriet och bestämmer vilken årsavgift du ska betala.

 
 
 
 
 
 
Fritidshus till Permanentboende
Permanentboende till Fritidshus
Obebygggd tomt till Fritidshus
Obebyggd tomt till Permanentboende
Ingen förändring i boende form