Klandertalan Växjö

Föreningen har blivit stämda vid Mark & Miljödomstolen i Växjö efter Budgetstämman 2017 som hanterade Budget och utdebiteringen 2018. orsaken var att fördelningen mellan Ga:2 & Ga:3 inte var korrekt i utdebiteringen för 2018 , detta innebär att vi behövt göra en extra debitering 2019.

Här kan du läsa om klandertalan och domen. Denna beskriver väldigt bra vad som hänt och utfallet som föreningen gör allt för att följa. (Du Kan även välja att Ladda ner / spara och läsa senare.)

Copyright @ 2019 Sjöhultet samfällighetförening