Aktuellt

Aktuellt

Skyddsjakt på gäss

Den 4 mars 2021 lämnade vi in en begäran om skyddsjakt på gäss till Örkelljunga kommun, en uppgift som tidigare har utförts av kommunjägare. Efter en viss handläggningstid och med flera återkommande kontakter beslutar tjänstemännen att kommunen via kommunjägare inte kommer att utföra skyddsjakt då badplatsen är på föreningens mark. Att kommunjägaren tidigare år har utfört jakten anses därmed inte som vägledande.


Kommunen upplyser av princip inte kontaktinformation till kommunjägare utan vi får själva sondera möjligheten att outsourca uppdraget. Vi får nu en del juridiska komplikationer då skyddsjakten är på detaljplanerat område. Efter kontakt med flera kommunjägare blir hälsoskäl och önskemål om varje markägares tillstånd nya hinder för skyddsjakten.


Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet skickade vi, den 28 mars ärendet till Länsstyrelsen, även här med en viss handläggningstid. Efter kontakt med Länsstyrelsens jurister blir den gemensamma konklusionen att vi bör söka skottlossningstillstånd hos polisen. Ärendet är nu hos polisen för tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område.

 

Hälsningar

Styrelsen