Valda Personer

Styrelse medlemmar valda vid ordinarie föreningsstämma

  • Andrè Johansson          Suppleant
  • Birgitta Wallstedt          Sekreterare
  • Claes Andersson           Kassör
  • Elsa Monsiurs                Ledamot
  • Jesper Brink                   Ordförande
  • Per-Olof Rhodin            Suppleant
  • Lena Whlström             Vice ordförande

Revisorer och Valberedningen valda vid ordinarie föreningsstämma

Revisor: 

Gert Fridèn

 

Valberedning:

Lars Thorèn          Ordförande

Bengt Johansson   

Copyright @ 2019 Sjöhultet samfällighetförening