Valda Personer

Styrelse medlemmar valda vid ordinarie årsstämma

  • Andrè Johansson          Suppleant
  • Andreas Sundqvist       Suppleant
  • Birgitta Wallstedt          Sekreterare
  • Claes Andersson           Kassör
  • Elsa Monsiurs                Ledamot
  • Johnny Sörensen          Ordförande
  • Lena Whlström             Vice ordförande

Revisorer och Valberedningen valda vid ordinarie årsstämma

Revisorer: 

Göran Sandberg    2019-01-01 - 2019-12-31

Jesper Brink            2019-04-28 - 2019-12-31

 

Valberedning:

Lars Thorèn          Ordförande   

Copyright @ 2019 Sjöhultet samfällighetförening